Kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng và phần mềm quản trị khác

NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP,
Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng
Thông tư 68/2019/TT-BTC
Img Einvoice Major

KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN

Nhanh chóng, tiện lợi với số lượng mẫu phong phú
Img Initialize Einvoice Form Recovered
XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG LOẠT CHO NGƯỜI MUA
Thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian công sức
Img Export Series Einvoice
Img Built In

TOÁN, BÁN HÀNG PHỔ BIẾN

 • TOÁN, BÁN HÀNG PHỔ BIẾN
 • Tích hợp trực tiếp trên phần mềm kế toán MISA:
  Xuất hóa đơn điện tử và tự động hạch toán doanh thu vào sổ sách
  Nhận và tự động hạch toán hóa đơn điện tử mua hàng vào sổ sách giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu
 • Kết nối với các phần mềm kế toán, bán hàng phổ biến kế thừa các thông tin bán hàng để xuất hóa đơn điện tử
 • Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm quản trị khác (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) để xuất hóa đơn điện tử
Img Export Einvoice
PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MỌI LÚC MỌI NƠI TRÊN MOBILE
PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MỌI LÚC MỌI NƠI TRÊN MOBILE
Tức thời, nhanh chóng, tiện lợi
Nắm bắt tất cả các cơ hội kinh doanh, tránh gián đoạn công tác bán hàng
Img Follow Payment
THEO DÕI HẠN NỢ VÀ THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRỰC TUYẾN
Đối với người bán:
 • Theo dõi hạn nợ của từng hóa đơn và nhắc nhở thanh toán đúng hạn, tránh phạt chậm trả
 • Tức thời nắm bắt tình hình thanh toán từng hóa đơn
Đối với người mua:
 • Thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay trên meInvoice.vn giúp tiết kiệm thời gian, công sức
Img Manage Einvoice Usage
Slider2

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

Liên tục cải tiến để phục vụ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp
 • Tự thiết kế mẫu hóa đơn theo nhu cầu
 • Phân quyền sử dụng mẫu hóa đơn theo nhu cầu
 • Tự thiết lập email gửi hóa đơn
 • Gửi tin nhắn SMS phát hành hóa đơn và nhắc nhở thanh toán
 • Hóa đơn có mã QR code phục vụ tra cứu tiện lợi
 • Lập biên bản xử lý hóa đơn trên phần mềm và ký điện tử (người bán, người mua)
 • Theo dõi tình trạng hóa đơn (đã gửi, khách hàng đã xem, đã thanh toán)
 • Các tính năng khác