Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hạn cuối 01/11/2020

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNINVOICE

  • Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực VNinvoice dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực
  • Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống kế toán tài chính/ERP/MIS hiện tại của các Doanh nghiệp
  • Người mua có thể nhận hóa đơn qua email, SMS, vì vậy nó mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn
Vn Invoice12

LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Vn Invoice12

BẢNG GIÁ VNINVOICE

TIG 100
150.000Đ
Số Lượng Hóa Đơn : 100
Lưu trữ hóa đơn 10 năm
Sử dụng 10 mẫu hóa đơn
Gửi Email thông báo cho khách hàng
Hỗ trợ thông báo phát hành hóa đơn
TIG 200
190.000Đ
Số Lượng Hóa Đơn: 200
Lưu trữ hóa đơn 10 năm
Sử dụng 10 mẫu hóa đơn
Gửi Email thông báo cho khách hàng
Hỗ trợ thông báo phát hành hóa đơn
TIG 500
390.000Đ
Số Lượng Hóa Đơn: 500
Lưu trữ hóa đơn 10 năm
Sử dụng 10 mẫu hóa đơn
Gửi Email thông báo cho khách hàng
Hỗ trợ thông báo phát hành hóa đơn
TIG 1.000
740.000Đ
Số Lượng Hóa Đơn: 1.000
Lưu trữ hóa đơn 10 năm
Sử dụng 10 mẫu hóa đơn
Gửi Email thông báo cho khách hàng
Hỗ trợ thông báo phát hành hóa đơn
TIG 5.000
2.350.000Đ
Số Lượng Hóa Đơn: 5.000
Lưu trữ hóa đơn 10 năm
Sử dụng 10 mẫu hóa đơn
Gửi Email thông báo cho khách hàng
Hỗ trợ thông báo phát hành hóa đơn
TIG 10.000
3.900.000Đ
Số Lượng Hóa Đơn: 10.000
Lưu trữ hóa đơn 10 năm
Sử dụng 10 mẫu hóa đơn
Gửi Email thông báo cho khách hàng
Hỗ trợ thông báo phát hành hóa đơn

PHÍ KHỞI TẠO: 350.000 VNĐ
(Khởi tạo lần đầu tiên khi sử dụng chính thức)

ƯU ĐIỂM CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNINVOICE