Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hạn cuối 01/11/2020

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNINVOICE

  • Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực VNinvoice dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực
  • Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống kế toán tài chính/ERP/MIS hiện tại của các Doanh nghiệp
  • Người mua có thể nhận hóa đơn qua email, SMS, vì vậy nó mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn
Vn Invoice12

LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Vn Invoice12

BẢNG GIÁ VNINVOICE

TIG-250
250.000₫
Số lượng: 250 hóa đơn
Số lượng cuốn: 5
Đơn giá 1000đ/ hóa đơn
Phí hóa đơn chưa gồm VAT
Mua ngay
TIG-500
400.000₫
Số lượng: 500 hóa đơn
Số lượng cuốn: 10
Đơn giá 800đ/ hóa đơn
Phí hóa đơn chưa gồm VAT
Mua ngay
TIG-1000
600.000₫
Số lượng: 1000 hóa đơn
Số lượng cuốn: 20
Đơn giá 600đ/ hóa đơn
Phí hóa đơn chưa gồm VAT
Mua ngay
TIG-2500
1.250.000₫
Số lượng: 2500 hóa đơn
Số lượng cuốn: 50
Đơn giá 500đ/ hóa đơn
Phí hóa đơn chưa gồm VAT
Mua ngay
TIG-5000
2.000.000₫
Số lượng: 5000 hóa đơn
Số lượng cuốn: 100
Đơn giá 400đ/ hóa đơn
Phí hóa đơn chưa gồm VAT
Mua ngay
TIG-10000
3.000.000₫
Số lượng: 10000 hóa đơn
Số lượng cuốn: 200
Đơn giá 300đ/ hóa đơn
Phí hóa đơn chưa gồm VAT
Mua ngay

PHÍ KHỞI TẠO: 500.000 VNĐ
(Khởi tạo lần đầu tiên/thuê bao khi sử dụng chính thức)

ƯU ĐIỂM CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNINVOICE